ดินสอ และ ปากกา สำหรับงานช่าง ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก ถือว่าเป็นนวัตกรรมและมาตรฐานใหม่สำหรับการทำงาน โดย Pica เองยังได้มีวิธีการออกแบบตัวสินค้าเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างยอดเยี่ยม